X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny płaski

Kolektor słoneczny płaski

Próżniowy kolektor słoneczny

Próżniowy kolektor słoneczny

Kolektor słoneczny jest urządzeniem zamieniającym energię czerpaną z promieniowania słonecznego w energię cieplną, która to następnie, może zostać wykorzystana do podgrzania wody w basenie, przygotowania ciepłej wody do użytku domowego bądź do wspomagania systemu centralnego ogrzewania.

Choć wyróżnia się kilka rodzajów kolektorów, najczęściej wykorzystuje się dwa:

Kolektory słoneczne płaskie to rozwiązanie najtańsze i najprostsze w konstrukcji. Najbardziej efektywne są przy dobrym nasłonecznieniu, w cieplejszych miesiącach roku. Ich mankamentem jest to, że przy niskiej temperaturze panującej na zewnątrz, tracą stosunkowo dużo ciepła. Płyta absorbera, składa się z arkusza blachy aluminiowej, który został pokryty warstwą zwiększającą absorpcję promieniowania słonecznego. Funkcję warstwy poprawiającej pochłanianie promieniowania, może pełnić czarna farba, choć nowoczesne konstrukcje są wyposażone w specjalne powłoki selektywne, które jednocześnie zwiększają absorpcję i zmniejszają emisję ciepła.

Kolektory słoneczne próżniowe działają na zasadzie termosu, w którym próżnia pełni funkcję izolacji. Kolektory tego typu zostały wyposażone w absorber otoczony próżnią, co uniemożliwia oddawanie pochłanianego ciepła i pozwala na całkowite przekazanie go do instalacji. Efektywność tych kolektorów, jest więc znacznie mniej zależna od temperatury zewnętrznej.

Zdecydowanym atutem kolektorów płaskich jest to, że umożliwiają one schładzanie rewersyjne, które pozwala na częściowe wychłodzenie zasobnika w czasie nocy. Kolektor próżniowy, ze względu na idealne parametry izolacyjne jest takiej możliwości pozbawiony. Dlatego też, w przypadku dużych instalacji, warto pamiętać o tym, by należycie zabezpieczyć instalację przed przegrzaniem.

Dobór systemów solarnych

Odbicie promieni słonecznych

Odbicie promieni słonecznych

Omawiając dobór optymalnego systemu solarnego, którego zadaniem ma być ogrzewanie wody użytkowej, warto skupić się na czynnikach różniących instalację solarną a konwencjonalny system grzewczy. W tym ostatnim za dostarczanie energii potrzebnej do otrzymania optymalnej temperatury, najczęściej odpowiada kocioł. Jest to urządzenie niezależne od warunków atmosferycznych – ogrzanie wody jest możliwe w każdym momencie,  a wysoka moc kotła zapewnia uzyskanie wysokiej temperatury wody w niedługim czasie.

Projektowanie oraz dobór opartych na kolektorach słonecznych systemów, znacznie różni się od doboru systemów konwencjonalnych, gdyż uniemożliwia on przepływowe podgrzewanie wody użytkowej. Konieczne jest magazynowanie wody, która została podgrzana przez kolektory słoneczne.

Dobierając instalację, szczególna uwagi musi być zwrócona na zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, nachylenie oraz ukierunkowanie kolektorów słonecznych, a także na specyfikę rozbioru wody. Do określenia precyzyjnego zapotrzebowania na ciepłą wodę, należy kierować się odczytami z wodomierzy. W sytuacji, gdy instalacja nie była opomiarowana i niemożliwe jest precyzyjne oszacowanie tych wartości, należy przyjąć, że średnie dobowe zapotrzebowanie wynosi od 35l do 50l na osobę.

Objętość zasobnika należy dobrać tak, by magazynowane w nim ciepło pokrywało dzienne potrzeby danego gospodarstwa domowego. Ponadto, powinien on także zapewnić zapas na przynajmniej poranek następnego dnia. Podsumowując- należy dobrać zasobnik o pojemności o 50-80% większą, niż ta która wynika z wcześniej obliczonego zapotrzebowania dobowego.

Gdy chodzi o kolektory słoneczne, ich powierzchnia powinna być dobrana na podstawie pojemności zasobnika oraz tego w jakim stopniu system polarny pokrywa żądane zapotrzebowanie na ciepło. Przykładowo, średnioroczny stopień pokrycia na ciepło, który wynosi około 60%, zapewni stu procentowe pokrycie w trakcie miesięcy letnich oraz możliwość wspomagania ogrzewania w miesiącach przejściowych. Jest to optymalny stopień pokrycia, który zapobiegnie przegrzewom instalacji solarnej latem, co zdarza się w przypadku nieodpowiednio dobranych systemów.

Powierzchnia kolektorów jest dobierana na zasadzie zależności: 2 m2 pow. Kolektora słonecznego na 100-125l wody. Ta zależność jest stosowana zarówno w przypadku kolektorów próżniowych, jak również płaskich.

Instalacja solarna, powinna być traktowana jako dodatkowe źródło energii mające za zadanie możliwie optymalnie wykorzystać energię słoneczną, co pozwoli na obniżenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie wody użytkowej.

Chcesz się dowiedzieć, który zestaw będzie dla ciebie najlepszy?
Wyślij zapytanie teraz! Nasi doradcy rozwieją każdą wątpliwość.